Riik võõrandab 400 000 aktsiat 10-eurose nimiväärtusega, aktsiate väärtus selgitatakse välja võistlevate pakkumistega. Riik müüb Nordica, kuna ettevõte pakub allhanketeenuseid ning pole põhjust eeldada, et ettevõte võiks hakata Tallinnast lennuteenuseid pakkuma. Seega puudub ettevõttel Eesti riigi jaoks strateegiline eesmärk.

Nordic Aviation Group (NAG) asutati 2015. aasta oktoobris. Ettevõtte asutamisel seati peamisteks eesmärkideks tagada Tallinnast lennuühendused, pakkuda lennundusturul konkurentsi ning toimida äriliselt jätkusuutlikkult. Ligemale kaheksa aastaga on ettevõtte käekäik muutunud mitmel korral olulises mahus.

Esimene suurem muutus ettevõtte toimimises leidis aset 2019. aastal, kui NAG lõpetas lennud Tallinnast, sest selleks ajaks muutnud konkurentsiolukord rahvusvaheliste lennukompaniide Tallinnasse tulekuga ei võimaldanud enam tasuvalt konkureerida. Seejärel tabas nii NAGi kui ka kogu lennundust 2020. aastal COVID-i kriis, mille mõjude leevendamiseks anti ettevõttele 2020. aasta oktoobris riigiabi, mille üks tingimus oli, et ettevõte ei tohi opereerida kahjumis liine. Arvestades praegu lennuettevõtete turuolukorda Tallinna lennujaamas, tähendab riigiabiga määratud keeld, et NAG ei ole suuteline Eestist ega Eestisse lendamist alustama.