Energiaagentuuri teatise kohaselt on Vattenfall AB ja Vattenfall Oy rikkunud Remit-määruse turuga manipuleerimise keeldu. ELi Remit-määrus puudutab energia hulgimüügituru läbipaistvust.

Vattenfall AB on Rootsi riigile kuuluv energiaettevõte ja tegemist on ühe Euroopa suurima elektritootjaga. Vattenfall Oy on omakorda kontserni tütarettevõte, mis müüb elektrienergiat kogu Soomes.

Energiaagentuuri andmetel on Vattenfall kolmel korral esitanud ebaõigeid ostu- ja müügipakkumisi.

Uurimine põhines Vattenfall AB poolt elektribörsil Nordpool UMM platvormil tehtud teadetel. UMM tähistab kiireloomulist turuteadet.

Vattenfall AB teatas UMM-sõnumites kolmel korral, et ta on müünud kas liiga vähe või liiga palju elektrit.

Mais 2022 teatas ettevõte, et oli ekslikult müünud kokku umbes 2000 megavatt-tundi liiga palju elektrit. Juulis 2022 teatas Vattenfall, et ta oli 30. juunil 2022. aasta 24-tunnise turu viimasel tunnil ja 1.-2. juuni 2022. aasta 24-tunnise turu kõigil tundidel ekslikult 180 megavatt-tundi liiga vähe elektrienergiat ostnud. Oktoobris 2022 teatas ettevõte, et müüs laupäeval, 15. oktoobril 2022 kõigi tundide eest maksimaalselt 150 megavatt-tundi liigset elektrienergiat.

Energiaagentuuri tähelepanu sai asi 2022. aasta oktoobris. „Energiaagentuur leiab, et ebaõige tellimuse esitamine annab turule vale või eksitava sõnumi elektrienergia hulgimüügi nõudluse, pakkumise või hinna kohta,“ kirjutab energiaagentuur oma otsuses.

„Eeltoodu põhjal leiab Energiaagentuur, et Vattenfall Oy kui tehingute tellija ja Vattenfall AB kui tehingute täitja on süüdi turuga manipuleerimises, millega rikutakse REMITi määrust, kui nad esitavad valesid pakkumisi elektrienergia päevase ettetellimisega turul.“

Trahvi ei tule

Ülevaatustõenduse kohaselt võib elektrituru manipuleerimise või selle katse eest määrata trahvi, kuid selle esitamine eeldab, et tegu on tahtlik või hooletu. Selle määrab Turukohus Energiaagentuuri ettepanekul.

Agentuur on aga otsustanud, et ei tee ettepanekut ettevõtetele trahvi maksmiseks. Selle põhjuseks on asjaolu, et Vattenfalli emaettevõtte või Soome tütarettevõtte tegevuse kohta ei ole ilmnenud ühtegi asjaolu, mis oleks näidanud, et ettevõtted oleksid tegutsenud tahtlikult või hooletult.

Energiaagentuur põhjendab karistusmakse esitamata jätmist ka sellega, et ettevõtted on omal algatusel võtnud parandusmeetmeid, et vältida sarnaste olukordade kordumist.

Energiaagentuuri otsus ei ole veel õiguslikult siduv. Otsuse saab edasi kaevata, esitades kaebuse turukohtule.