Samas oli ka kahjum väiksem kui varem. Kui 2022. aasta teisel poolaastal teenis Bercman 306 150 eurot miinust, siis nüüd 100 656 eurot. Teisel poolaastal oli ettevõte rahavoo positiivne, kasvatades rahavarusid 128 666 euro võrra.

„2023. aasta teise poolaasta tulemusi mõjutas pingeline majanduskeskkond ning sellest tulenenud väljakutsed. Vastukaaluks olemasolevate klientide arendustöö mahtude vähenemisele tõime müügimeeskonda juurde tugevad valdkonnaeksperdid väljastpoolt Eestit ning keskendusime kliendiportfelli mitmekesistamisele suurema fookusega Põhjamaades,“ märkis Bercmani tegevjuht Mart Suurkask.

„Tervet möödunud majandusaastat läbinud efektiivsuse suurendamine ning tegevuskulude optimeerimine aitas kaasa kahjumi kolmekordsele vähenemisele võrdluses aasta varasemaga. Selle trendi jätkumist ootame ka käesolevalt aastalt, mil fookus on jätkuvalt tootearendusteenustel ning omatoodete arendamisel ja müügil.“

Aasta kokkuvõttes ulatus Bercmani müügitulu 1 669 403 euroni, mida oli 4,9% vähem kui 2022. aastal. Aasta peale teeniti 261 407 eurot kahjumit, mida oli 65% vähem kui eelneval aastal. Bercmani konsolideerimisgruppi kuulub emaettevõte AS Bercman Technologies ning tütarühing Krakul OÜ.

Fookus kaitsesektoril

Ettevõte märgib, et 2023. aasta teisel poolaastal eksporditi arendusteenuseid lisaks Eesti klientide teenindamisele Rootsi, Soome, Singapuri, Ameerika Ühendriikidesse, Saksamaale ja Ühendkuningriiki. Sealjuures müüdi arendusteenuseid esmakordselt Saksamaa turule.

Koostöös Läti tuuleturbiinide hooldusrobotite arendajaga Aerones saadi rahastus (kogumaksumuses 80 000 eurot) Euroopa Liidu „Silicon Eurocluster“ algatuse raames tuuleturbiinide piksekaitsesüsteemi hooldusroboti väljatöötamiseks.

Arendusteenuste pakkumisel oli kitsam fookus kaitsevaldkonnal ning kliendiportfelli lisandus kaks uut klienti kaitsesektorist. Meditsiinitehnoloogia ja energeetika valdkondade osakaal teenuste portfellist on samuti kasvutrendis, märgib firma.

Omatoodete poolelt eksporditi ja paigaldati nutikaid ülekäiguradasid Soome, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Šotimaale ja Kreekasse. Eestis paigaldati täiendav nutikas ülekäigurada Elvasse. Targa liiklustaristu hangetel osaleti Kreekas ja Horvaatias, sealjuures on Horvaatia edasimüüjaga fookus ennekõike 2024. aasta teiseks kvartaliks valmiva hübriidse energiatoitega ülekäiguradade müügil. Kreekas selgusid hankevõidud nutikate ülekäiguradade paigaldamiseks Lamia ja Chaidari linna. Suhtlust alustati Barcelona linnavalitsusega esimeste nutikate ohutussüsteemide paigaldamiseks.

Teise poolaasta alguses sõlmiti Põlva nutitee rajamise hankelepingu. Lepingujärgsed tööd, mille raames rajati Põlva kesklinna 14 nutikast ülekäigurajast ning keskmise kiiruse mõõtmise lahendusest koosnev teelõik, teostati 2023. aasta lõpuks. Lisaks jõudis lõpule Tehnopoli ja Kohtla-Järve linna innovatsiooniprojekt, mille käigus testiti hübriidse energiatoitega ning isikustamata andmete kogumise võimekusega nutika ülekäiguraja lahendust.