Viru Keemia Grupi (VKG) suhtekorraldusjuht Irina Bojenko sõnas Delfi Ärilehele, et foto tehti põlevkiviõlitehase remondijärgse käivitamise ajal. „Tehaste käivitamisel või seiskamisel on võimalik põlevkivitolmu ja suitsugaaside muude komponentide lühiajaline heide atmosfääri,“ kommenteeris ta.

Bojenko kinnitas, et käivitamisel ja seiskamisel tekkivad äkkheited on reglementeeritud ning heitmed lubatud piirides. „Portaali ohuseire.ee andmetel vesiniksulfiidi ega vääveldioksiidi ületamisi ei registreeritud,“ tõi ta välja, lisades: „Monitooringu näitajad, nii VKG tööstusterritooriumil kui ka Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvas seirejaamas, kõikusid normi piires.“

Ta lisas, et kuna inimene tunneb vesiniksulfiidi lõhna juba kontsentratsioonis 2 µg/m3 (lubatud on kuni 8 µg/m3) ja igaühe lõhnatundlikkus on erinev, on võimalik, et käivitamisel oli tõesti tunda ebameeldivat lõhna.

„Kõik VKG põlevkiviõlitehased on varustatud seiresüsteemidega, mis töötavad ööpäev läbi. Samuti püüame käivitamiste ja seiskamiste planeerimisel arvestada ilmastikutingimustega, näiteks tuule suuna ja hajumistingimustega. Kahjuks puuduvad õli tootmistel täiesti lõhnavabad tehnoloogiad, kuid teeme märkimisväärseid investeeringuid, et minimeerida koormust keskkonnale, k.a välisõhule,“ kinnitas Bojenko.