Eesti süvatehnoloogia ettevõtetest tegid 2023. aastal suurimad käibed Cleveron (30 miljonit eurot), Defsecintel Solutions (27,2 miljonit eurot), Comodule (24,6 miljonit eurot), Milrem Robotics (23,5 miljonit eurot) ja Starship Technologies (20,8 miljonit eurot).

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim sõnas, et süvatehnoloogiate arendamise olulisust hindavad täna ühtmoodi nii investorid kui tavainimesed. „Läbimurdeliste tehnoloogiate rakendamine majanduses ja laiemalt ühiskonnas pole kunagi olnud lihtne, ent raportid näitavad, ei koguni 90% eurooplastest hindavad tehnoloogia ja teaduse mõju positiivsena,” sõnas Mikheim ning julgustas Eesti teadlasi pöörduma ülikoolide ettevõtluskeskuste poole ja kaaluma tõsiselt oma teadustööde kommertsialiseerimisvõimalusi.

„Olukord pole kunagi varem olnud nii soosiv kui täna," lisas ta.

Skeleton kaasas mullu 158 miljonit eurot

Eesti süvatehnoloogia ettevõtted sõlmisid mullu 28 rahastamistehingut summas 254 miljonit eurot. Iduettevõtetest on suurimad investeeringud kaasanud EFENCO (12,3 miljonit eurot), Roofit.solar (6,45 miljonit eurot), RAIKU (5 miljonit eurot), Up Catalyst (4 miljonit eurot), Vok Bikes (3,8 miljonit eurot), ELMO (2,6 miljonit eurot) ja Value.Space (2,1 miljonit eurot).

Üle kümne aasta vanused nn küpsed süvatehnoloogia ettevõtted on aga sõlminud hoopis suuremad tehingud, sest nende tehnoloogiate küpsus ja ka kapitalivajadus on suuremad. Superkondensaatoreid valmistav Skeleton Technologies kaasas 158 miljonit eurot ning vesiniktehnoloogiat arendav Elcogen kaasas 45 miljonit eurot.

Keskmine palk 3884 eurot

Statistikaameti andmetel töötas 2023. aastal Eesti süvatehnoloogia ettevõtetes vähemalt ühe päeva 2792 töötajat ehk 16% idusektori töötajatest. Valdkonnas hõivatud inimeste keskmine brutopalk oli mullu 3884 eurot. Suurimad tööandjad olid möödunud aasta lõpu seisuga Milrem Robotics (196 töötajat), Starship Technologies (157 töötajat), Cleveron (142 töötajat), Comodule (142 töötajat) ja Skeleton Technologies (126 töötajat).

Eesti start-up-ökosüsteemi andmebaasi andmetel tegutses Eestis möödunud aasta lõpu seisuga 147 süvatehnoloogia ettevõtet. 2023. aastal toimus valdkonnas kolm müügitehingut, uued omanikud on leidnud ParcelSea, Milrem Robotics ja AmplerBikes. Valdkonnas tegutsenud Eurora Solution on aga lõpetanud tegevuse.