Tegemist on geotehniliselt nõudliku ala ja unikaalse kaabliga, mistõttu uuendatud kiire turuteate (UMM) järgi jääb EstLink 2 tööst välja 31. augustini 2024.

Jaanuari lõpus alustatud otsingutel kahtlustati ühe võimaliku rikkekohana äsja kinnitust leidnud asukohta.