Komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul tuleb maha kantavatest sõidukitest võimalikult palju materjale uuesti kasutusele võtta. „Autode arv muudkui kasvab ja autode valmistamiseks kulub väga palju suure keskkonnamõjuga materjale. Sellist laristamist tuleb piirata. Ka auto tootmiseks vajalike komponentide ning varuosade tootjatele peab tulema kohustus vanade autode jääke targemalt ära kasutada,“ selgitas esimees. „Oleme lisaks seda meelt, et süsteemi peaks olema kaasatud ka teiste kategooriate sõidukite nagu mootorrataste, mopeedide, veoautode, busside ja haagiste tootjad,“ märkis ta.

Pakosta sõnul tuleb võimaliku automaksu ja ka jäätmete kolmandatesse riikidesse saatmise valguses täpsemalt vaadata, mis üldse on romusõiduk ja mis on kasutatud sõiduk ja kuidas neil täpsemalt tuleks vahet teha. „Oleme komisjoni kohale kutsunud ka huvigruppide esindajad, et otsused oleks ettevõtluse vajadusi arvestavad. Näiteks on uute nõuete kehtima hakkamiseks vajalik liikuda etappide kaupa ja majandus vajab vähemalt kolmeaastast etteteatamisaega,“ loetles Pakosta.

Komisjon arutab Eesti seisukohti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepaneku kohta, milles käsitletakse sõidukite ringsust ja romusõidukite käitlusnõudeid. Algatuse eesmärk on tagada autotööstuse ühtlane üleminek ringmajandusele, kehtestades ringsust toetavaid nõuded mootorsõidukite tootmisele ning tõhustades romusõidukite käitlemise nõudeid, et tagada tõhusam kogumine, kestlikum parandamine ning teisese toorme kättesaadavus.

Istungile on kutsutud Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo ja ringmajanduse osakonna nõunik Piret Otsason, Autode Müügi ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Meelis Telliskivi ning Autolammutuste Liidu tegevjuht Siim Sellik.