Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on vajalik saada sisuline ülevaade, mida valitsuse kavatsus tuuleenergia oksjonite kohta terviklikult tähendab – kui palju see maksumaksjale maksab ja mis selle tulemusel on elektrienergia koguhind tarbijatele? „Praegu on õhus vastamata küsimused. Läbimõtlemata energiavalikud võivad tähendada lubatust suuremat energia kogumaksumust ja varustuskindluse riske,“ lisas ta.

Mullu oktoobris avaldas kliimaministeerium plaani, et Eesti 100-protsendiline taastuvelektri eesmärk aastaks 2030 on täidetav maismaatuuleparkidega, mille rajamist toetatakse kuue teravatt-tunni ulatuses elektritoodangule hinnagarantiid kehtestades, mille tase selgub vähempakkumistel. Eelmise nädala neljapäeval aga kiitis valitsus heaks hoopis kulukama lahenduse, mille käigus antakse vähempakkumistel hinnagarantii märksa suuremale tootmismahule nelja pluss nelja teravatt-tunni ulatuses, millest osa on reserveeritud meretuuleparkide rajamiseks.

Erikomisjoni istungile olid kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti teaduste akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, Tallinna tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist ja riigikontrolör Janar Holm.