Eelkõige leiab komisjon, et Apple on kohaldanud rakenduste arendajatele piiranguid, mis takistasid neil iOSi kasutajaid teavitamast väljaspool rakendust kättesaadavatest alternatiivsetest ja odavamatest muusikatellimisteenustest. See on ELi konkurentsieeskirjade kohaselt ebaseaduslik.

Apple’i App Store on praegu ainus rakendustepood, mille kaudu arendajad saavad levitada oma rakendusi kasutajatele kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Apple kontrollib levitamise kõiki aspekte ning määrab kindlaks tingimused, mida arendajad peavad järgima, et oma teenuseid App Store’i kaudu müüa.

Komisjoni uurimise käigus leiti, et Apple keelab muusika voogedastuse rakenduste arendajatel kasutajaid täielikult teavitada väljaspool rakendust kättesaadavatest alternatiivsetest ja odavamatest muusikatellimisteenustest. Komisjoni otsuses järeldatakse, et Apple’i rakendatavad sätted kujutavad endast ebaõiglasi kaubandustingimusi, mis on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Sätted ei ole vajalikud ega proportsionaalsed Apple’i ärihuvide kaitsmiseks ning mõjutavad negatiivselt kasutajate huve, kuna kasutajad ei saa seetõttu teha teadlikke otsuseid selle kohta, kus ja kuidas teha muusika voogedastuse tellimusi oma seadmetes kasutamiseks.

Apple on nii toiminud peaaegu kümme aastat ja see võis sundida paljusid kasutajaid maksma muusika voogedastuse tellimuste eest märkimisväärselt kõrgemat hinda, kuna arendajatele kehtestatud vahendustasu oli kõrge ja see suunati edasi tarbijatele. Lisaks põhjustasid Apple’i konkurentsi piiravad sätted mitterahalist kahju kasutajakogemuse halvenemise näol, sest kasutajad pidid kas tegema tülika otsingu väljaspool rakendust või ei pääsenud nad alternatiivsetele tellimisvõimalustele üldse ligi.

Trahvisumma kindlaksmääramisel võttis komisjon arvesse rikkumise kestust ja raskust ning Apple’i kogukäivet ja turukapitalisatsiooni. Samuti võeti arvesse seda, et Apple esitas haldusmenetluses ebaõiget teavet. Peale selle otsustas komisjon lisada trahvi põhisummale veel 1,8 miljardi euro suuruse summa, et tagada Apple’ile määratud kogutrahvi piisavalt hoiatav mõju. Selline trahvisumma oli käesoleval juhul vajalik, kuna oluline osa rikkumisega tekitatud kahjust seisneb mitterahalises kahjus, mida ei saa nõuetekohaselt arvesse võtta. Lisaks peab trahv olema piisav, et takistada Apple’il käimasolevat või sarnast rikkumist kordamast ning heidutada teisi sarnase suuruse ja sarnaste vahenditega äriühinguid samasugust rikkumist toime panemast.

Komisjon leiab, et trahvi kogusumma on proportsionaalne Apple’i kogutuluga ja vajalik hoiatava mõju saavutamiseks. Samuti on komisjon andnud Apple’ile korralduse kõrvaldada konkurentsi piiravad sätted ja hoiduda tulevikus rikkumise kordamisest või muust samaväärse eesmärgi või mõjuga tegevusest.