Marabu rahaline nõue Nordica vastu on 9,5 miljonit eurot. Marabu selgitusel sõlmis vastloodud Eesti ettevõte eelmisel aastal riikliku lennundusettevõttega Nordica ja selle tütarettevõttega Xfly koostöölepingu. Selle järgi kohustus Nordica pakkuma Marabule lennundusteenuseid. Lisaks kohustus Nordica tegema kolme Airbusi lennukiga graafikujärgseid lende, tagama nende meeskonna ja lennukite hoolduse ning kindlustuse.

„Paraku väga suures osas Nordica jättis need lennud kas tegemata või hilines nendele lendudele ja selle tagajärjel tekkis meie kliendile märkimisväärne kahju. /.../ Nordica tegevuse tõttu tekkis Marabule ligi üheksa ja pool miljonit eurot kahju,“ selgitas Marabu esindaja, Soraineni vandeadvokaat Marcus Niin.

Nordica saatis meediaväljaannetele täna ametliku teate, milles ütleb, et lennufirmale teadaoleva info kohaselt on ainus kohtu poolt arestitud vara Nordic Aviation Groupile kuuluvad Regional Jet OÜ osad nimiväärtusega 2700 eurot. Avaldame teate täismahus.

Marabu lennufirma käivitamine poleks olnud võimalik ilma Nordic Aviation Groupi toeta ning Nordica roll oli määrav selles, et Marabu sai 2023. aasta mais tegevust alustada. Soovime ühtlasi rõhutada, et Marabul on olnud oma teenuse toimima saamisel märkimisväärseid probleeme, millest väga paljude juurpõhjus pole sugugi olnud seotud Nordicaga. 2023. aasta ehk COVID-i järgne periood tõi kaasa ülemaailmse väga kiire lennutegevuse intensiivistumise, mis mõjutas väga palju lennufirmasid – probleemideks olid lennukite oodatust hilisem tarne, probleemid nii varuosade kui lennumeeskondade saadavuses ja ka ebapiisava insenertehnilise kompetentsi olemasolu hoolduses.

Oleme pidanud Marabuga kõnelusi koostöö lõpetamise üle mitme viimase kuu jooksul, sh viimaseid Nordica tugiteenuseid kasutas Marabu veebruarikuus. Tänase seisuga ei ole need kõnelused osapooli rahuldava tulemuseni jõudnud, muuhulgas viimase omapoolse ettepaneku saatis välja Nordica. Meieni ei ole jõudnud ametlikku nõudeavaldust ning peame heade äritavade vastaseks olukorda, kus vastavast nõudest informeeritakse läbi meedia, sh ebaõigeid faktiväiteid kasutades, selgitas ettevõtte esindaja.