Planeeritav tehas on osa Eesti Energia arendatavast keemiatööstusest, mille abil on neil võimalus muuta põlevkivitööstus ringmajandusel põhinevaks. „Eesti kasu väljenduks siin eelkõige ekspordi tulus, jätkusuutlikku tööstuse loomises ning töökohtades säilitamises Ida-Virumaal,“ kommenteeris