Ebatervislike toodete, sealhulgas magustatud jookide maksustamine on üks tõhusaimad meetmed rahvastiku tervise hoidmisel. Sotsiaalministeeriumi poolt täna tutvustatud magustatud jookide maks on kindlasti samm ja ka sõnum tervema ühiskonna suunas. Tegu on tõenduspõhise maksuga ning teadusuuringuid valikuliselt kajastavad artiklid külvavaid vaid segadust. Huvide konflikt ei tohiks pahatahtlikult varjutada püüdlusi rahva tervisenäitajaid erinevate tegevustega parandada.

Magustatud jookide puhul on oluline mõista, et magustatud joogid ei sisalda peaaegu ühtegi, eriti arenenud riigis nagu Eesti elavale inimesele, vajalikku toitainet. Teiseks ei plaani keegi piirata isikuvabadusi ning nende toodete tarbimist keelata. Vastupidi - nende liigtarbimisel tervist kahjustavate toodete maksustamine koos teiste tegevustega aitab luua soodsamat keskkonda tervislike valikute langetamiseks ning kaitseb seeläbi mitmeid inimõigusi, näiteks õigust nautida parimat võimalikku tervist ja ligipääsu tervist toetavale toidu/joogi valikule.