„Uuringu tulemused kinnitavad ühiskonnas laialt levinud stereotüüpset tõdemust, et mehed sobivad paremini ettevõtjateks ja juhtideks, kuna nad on riskialtimad ja enesekindlamad. Samas võib mõelda ka teistpidi, et kui mehed on ehk kohati kiiremad otsustajad ja hüppavad tundmatus kohas vette, siis naised on ettevõtlusega alustades kaalutlevamad, aga võivad tänu sellele teha ka läbimõeldumaid otsuseid,“ kirjeldas SEB ärisegmendijuht Maarja-Maria Aljas.

Uuringust selgus, et üheks barjääriks ettevõtlusega mitte alustada, on ebakindlus üldise majandusolukorra suhtes. „Ajad on keerulisemad ja ettevõtjate üldine enesekindlus madalam. Naised aga kaaluvad riske rohkem kui mehed ja võivad hetkel tunda, et õnnestuda on raskem,“ rääkis võimalikest põhjustest Aljas.

Eesti naised tunnevad puudust lisateadmistest

Suurimate takistustena oma ettevõtlusega alustamisel tõid Eesti naised välja rahaliste vahendite ja teadmiste puudumise ning üldise majandusolukorra ebakindluse. Uuringust selgus, et 37% naisi vajavad oma ettevõtlusega alustamiseks rahalist tuge, 28% naisi tõi aga välja, et nad vajaksid võimalust omandada ettevõtluse alustamisega seonduvaid vajalikke lisateadmiseid. Lätis oli vastav protsent 19 ja Leedus 20.

Mehi võetakse ettevõtluses tõsisemalt kui naisi

16% naisi ja 4% mehi leiab, et naistel ja meestel ei ole Eestis võrdsed võimalused ettevõtlusega alustamiseks. Peamise põhjusena toovad mõlemad välja, et mehi võetakse ettevõtluskeskkonnas tõsisemalt kui naisi. Need protsendid ja põhjused on eelmise aastaga võrreldes täpselt samaks jäänud.

Stereotüüpidest välja kasvamine on aeganõudev protsess, mistõttu on võimalik antud trendi muutust näha pikemas perspektiivis. „See aga ei tähenda, et antud teemaga ei tuleks tegeleda. Hea meel on selle üle, et järjest enam näeme naisjuhte, kes võtavad valdkonna ekspertidena sõna ning samuti asuvad ettevõtteid juhtima, olles sellega eeskujuks teiste naistele,“ lisas Aljas.

Meeste ja naiste omadused teevad neist ka erinevat tüüpi ettevõtjad. „Naised võivad olla efektiivsemad, luua rohkem töökohti ja neil on suurem soov kasvada. Kuna enamik ettevõtteid luuakse meeste poolt, võib jääda petlik tunne, et mehed on edukamad. Meeste loodud ettevõtted on pikemaealised, aga naiste omad kasvavad jällegi kiiremini. Naised on koostöös paremad ja empaatilisemad ning see aitab neil oma meeskondadest paremini aru saada ja arvestada oma inimeste tunnetega. Kuna naised tunnetavad, et tööturul peavad nad rohkem pingutama, et saada meestega samaväärset palka ja kohtlemist, muudab see naised vastupidavamaks,“ kirjeldas Aljas.