Riigieelarve revisjoni käigus on ametnikud analüüsinud sotsiaalministeeriumi, majandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi eelarveridu ehk teenuseid, kuhu kulub üle poole riigieelarvest. Ministeeriumid panid kirja, mis teenuseid nad osutavad, kellele ja miks. Kokku tuli suur tabel.

„Me räägime suurest Excelist, mis on 800 rida. Praegu käib töö mõtete sõelumisega, et sealt kätte saada, kas kuskil mingid konkreetsed ettepanekud, et midagi ära jätta või vähendada,“ lausus rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Andrus Pirso.

Suuri riigieelarvekärpeid lubanud Eesti 200 juht Margus Tsahkna ütles, et nüüd, kus kolme ministeeriumi kuludest on selge ülevaade, hakatakse riigi teenuseid disainima vastavalt inimeste vajadustele.