Turundajate üheks suuremaks sihtgrupiks ja ühtlasi ajaloo suurimaks tarbijademograafiliseks rühmaks on praegu Z-põlvkond ehk noored, kes on sündinud vahemikus 1997–2012. Z-generatsioonini jõudmine on suure potentsiaaliga, kuid teisalt võib tegu olla suurema väljakutsega: nad on kannatamatud, enesekindlad ja arenevad kiirelt. Kuidas sellise sihtgrupini jõuda?

Noored otsivad originaalsust ja kvaliteeti