Statistikaameti analüütik Liina Kuusik selgitas, et neljandas kvartalis oli vabade ja täidetud ametikohtade koguarv pisut üle 604 000 ja neist enamik olid töötleva tööstuse, kaubanduse ning hariduse tegevusaladel. „Vabad ametikohad moodustasid ametikohtade koguarvust 1,52% ning neid oli kõige rohkem avaliku halduse ja riigikaitse, hariduse ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel,“ lisas ta.

Kuusiku sõnul olid 37% kõikidest vabadest ametikohtadest avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim avaliku halduse ja riigikaitse, info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkondades. Määr oli madalaim aga põllumajanduses, metsanduses ja kalapüügis. Enamik vabadest ametikohtadest asusid Harjumaal (81%), sealhulgas Tallinnas (71%), järgnesid Tartumaa (6,9%) ja Ida-Virumaa (3,7%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harjumaal ja Ida-Virumaal ning madalaim Hiiumaal ja Põlvamaal.

„Neljandas kvartalis võeti tööle 36 385 ja töölt lahkus 44 888 inimest,“ ütles analüütik ja lisas, et tööjõu liikumist iseloomustav tööle võetud ja töölt lahkunute summa ehk tööjõu käive vähenes 2022. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 5%.

„Tööle võetud inimeste arvu poolest olid suuremad hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, töötleva tööstuse ning haldus- ja abitegevuste tegevusalad. Töölt lahkunud inimeste arvu poolest aga hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remondi, töötleva tööstuse ja ehituse tegevusalad. Tööandja algatusel lahkus ametist 7156 töötajat ja see moodustas 16% kõigist töölt lahkunutest,“ selgitas Kuusik.

Graafik