Meenutuseks, nn käsitööindeksi eksperiment sai alguse mullu juunis, kuna siinsel turul pole kättesaadavat viisi n-ö laiapõhjaliselt Tallinna börsi investeerida. See andis põhjuse katsetada, kuidas võiks samasugust asja kohalikul tasandil ise võimalikult kergesti üles ehitada, kui tulus see ka on ja millist mõju hakkab ajapikku avaldama ostuhinna keskmistamine (dollar cost averaging).

Kui enamuse ajast on käsitööindeks olnud miinuses, siis veebruari lõpus toimus tänu Infortari aktsiale tõus, mis vedas indeksi tagasi rohelisse.

Tõusust kasu ei lõika