Täna alanud poliitilised streigid mõjutavad soomlaste igapäevaelu järgmise kahe nädala jooksul. Streikidega astuvad palgatöötajate keskorganisatsioon SAK ja mõned selle liikmesliidud vastu valitsuse kavandatavatele tööturumeetmetele ja sotsiaalkindlustuse nõrgestamisele.

Streigid peatavad Soome ekspordi kaheks nädalaks. Seisab ka sadamate ja raudteede kaubavedu ning mõju on nähtav ka töötlevas tööstuses. Lisaks võivad streigid mõjutada näiteks toiduainete ja kütuste importi.

Poliitilistes streikides osalevad vähemalt Auto- ja Transporditöötajate Ametiühing AKT, Avaliku ja Hoolekandesektori Ametiühing JHL, Elektriühing, Ehitusliit ja Teenindussektori Ametiühing PAM.

Streigitakse nii kaua kui vaja

Veel kolmapäeval pidas Soome peamine ametiühingute liit võimalikuks läbirääkimisi valitsusega, et vältida streiki. Kotka Mussalo sadama stividori esimees Tom Hemming aga ei uskunud, et läbirääkimised õnnestuvad, sest aega oli liiga vähe. Hemmingi sõnul on stividori streigirinne praegu ühtne.

Mussalo sadamat läbivad peamiselt metsatööstuse tooted ning täna hommikul oli sadam tühi. Tom Hemmingi sõnul on tooted konteineritesse pakitud nii, et need ei kannata kahenädalase streigi ajal. Uusi kaupu streigi ajal sadamasse ei jõua. Laod praegu täituvad ja mingil hetkel tuuakse need siis sadamasse. Ilmselt võtab see mitu nädalat aega, kui need demonteeritakse.

Outokumpu Tornio terasetehases, mille puhul on tegemist ühe maailma suurima roostevaba terase tootmisüksusega, on töö peaaegu täielikult seiskunud. Umbes 1400 töötajat on streikimas.

Soome Tööstusliidu töökaitsekomisjoni töökaitsekomisjoni liikme Rami Häkkilä sõnul on Outokumpu Tornio terasetehase streikivad töötajad valitsuse reformidest jahmunud. Tema sõnul ei ole valitsusel mandaati reformide tegemiseks ilma töötajatega läbirääkimisteta ning ta peab sellist võimupoliitikat repressiivseks. Tema sõnul on nad Tornios valmis streiki jätkama nii kaua kui vaja.

Kütus, toidukaubad ja veebipoe tellimused võivad olla mõjutatud

Laevaehitajate ja teiste sadamatöötajate streik võib piirata ka toiduainete importi, sest sadamates ei pruugi olla tööjõudu lasti mahalaadimiseks. See võib teada, et kõik imporditud tooted ei pruugi olla kauplustes tavapäraselt kättesaadavad.

Nii S- kui ka K-grupi puhul on hinnanguliselt oodata, et streik mõjutab üksikute toodete kättesaadavust, kuid suuri puudujääke tõenäoliselt ei teki. Kesko sõnul on umbes 80 protsenti Soomes müüdavatest toiduainetest toodetud kodumaal.

Transpordisektori huviorganisatsioon Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL teatas reedel, et streikide tõttu ei tohiks kütuse kättesaadavuses tekkida ootamatuid või suuremahulisi häireid. Teisalt on organisatsiooni sõnul aga kohalikud häired tõenäolised, kuid kütusetarned bensiinijaamadesse üldiselt ei lõpe.

Tootjad kasutavad erinevaid vahendeid, et tagada kütuse kättesaadavus. Reedel selgus ka, et Neste Porvoo rafineerimistehas jääb streigist hoolimata tööle. Tehase seisak oleks põhjustanud ulatuslikumaid häireid kütusevedelike jaotuses. Porvoo rafineerimistehase töö ei taga aga katkematut kütusetarnet.

Võimalikud on ka viivitused veebipoodide tellimuste puhul. Streik sulgeb sadama kaubaliikluse, mis tähendab, et laevu ei laadita ja lasti ei lossita. Laevaehitajate streik peatab konteinerite mahalaadimise laevadelt, kuid mitte isesõitvate veoautode mahalaadimise. Seetõttu võib e-poe tellimuste puhul tekkida viivitusi, sõltuvalt sellest, millise transpordiliigiga on välismaalt tellitud pakett teel. Streik ei tohiks mõjutada ravimite kättesaadavust.