„Konkurentsiametist saab uus karistusorgan. Arvestades trahvide suurust ja ametile antavat läbiotsimise õigust on nende menetluse puhul olemuselt tegemist süüteomenetlusega, mille mõned tagajärjed väljuvad oma intensiivsuselt isegi kriminaalmenetluse piirest,“ lausus Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Selle asemel, et rohkem kui kaks aastat väldanud majanduslanguse tingimustes ettevõtteid toetada, teeb valitsus Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul kõik selleks, et majanduskeskkonda veelgi halvendada ja ettevõtjaid hirmu all hoida.

„On arusaamatu, mis probleemi soovitakse lahendada. Kas meil on tõesti nii palju konkurentsialaseid rikkumisi, et valitsus on ettevõtjatest teinud uued vaenlased, otsides karmimaid karistusmeetmeid, mida oleks lihtsam ja kiirem rakendada. Samal ajal kui kõik majanduseksperdid ütlevad, et praeguses kriisis tuleb ettevõtlust aidata, on valitsus hoopis asunud ettevõtlusega võitlema. Valitsus on läinud niivõrd hoogu ettevõtjate karistamise tahtega, et on isegi valmis minema põhiõiguste vastu ning loobuma sellisest aluspõhimõttest, nagu süütuse presumptsioon,“ lisas Keskerakonna saadik.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart lisas, et ettevõtjatel on oht jääda seninägematul määral ametkondliku suva ja võimalike kuritarvituste meelevalda. „Põhimõtteliselt võime olla olukorras, kus 100-miljonilist rahatrahvi saab määrata ilma isikut ära kuulamata, piirdudes isiku kaasamisega talle rahatrahvi määruse kättetoimetamisega,“ selgitas õiguskomisjoni aseesimees. „On täiesti arusaamatu, kuidas plaanitakse kaasata halduskohtuid ning millised on võimalused menetluses osalemiseks või otsuste vaidlustamiseks.“

Majanduskomisjon otsustas saata eelnõu esimesele lugemisele, mis toimub 10. aprillil.