Teenuseid müüdi jooksevhindades 3,1 miljardi ja osteti 2,3 miljardi euro eest. Eelmisel aastal suurenes teenuste eksport kokku 9% ja import 8%.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul ei ole teenuseid nii suure summa eest varem eksporditud kui mullu neljandas kvartalis. „Eesti majandusüksused müüsid teenuseid mitteresidentidele enam kui kolme miljardi euro eest. Teenuste väliskaubandusbilansi ülejääk oli neljandas kvartalis 716 miljonit eurot, mis aitas katta kaupade kaubavahetuse puudujääki,“ lisas Leppmets.

Neljandas kvartalis eksporditi kõige rohkem ehk 934 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Järgnesid 793 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ning 617 miljoni euroga transporditeenuste (sh maanteel kaubaveoteenuste) müük mitteresidentidele. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning reisiteenuste müük mitteresidentidele. Kõige rohkem vähenes transporditeenuste müük.

Teenuste peamine ekspordipartner oli 2023. aasta neljandas kvartalis Soome (16% koguekspordist), kuhu osutati kõige enam reisiteenuseid. Soomele järgnesid Saksamaa (8%) muude äriteenuste ja Ameerika Ühendriigid (8%) telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenustega. Teenuste müük kasvas kõige rohkem Saksamaale (72 miljoni euro võrra), kuhu müüdi varasemast enam transporditeenuseid. Kõige rohkem kahanes teenuste eksport Lätti (37 miljoni euro võrra), kuhu müüdi varasemast vähem muid äriteenuseid.

Teenustest imporditi neljandas kvartalis enim ehk 766 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Järgnesid 607 miljoni euroga transporditeenuste (sh kaubaveoteenuste merel) ning 468 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ost mitteresidentidelt. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvas neljandas kvartalis kõige rohkem muude äriteenuste, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning reisiteenuste import. Enim vähenes transporditeenuste ost.

Peamised teenuste impordipartnerid neljandas kvartalis olid Saksamaa, Soome ja Leedu (igaüks moodustas 8% Eesti koguimpordist). Saksamaalt ja Leedust osteti enim muid äriteenuseid ning Soomest transporditeenuseid. Kõige rohkem kasvas teenuste import Araabia Ühendemiraatidest (49 miljoni euro võrra), kust osteti varasemast enam transporditeenuseid. Enim vähenes teenuste import Portugalist (14 miljoni euro võrra), kust osteti vähem muid äriteenuseid.

Eelmisel aastal eksporditi teenuseid kokku 11,7 miljardi euro ja imporditi 9,1 miljardi euro väärtuses. Nii ekspordis kui ka impordis olid suurima osatähtsusega muud äriteenused, transporditeenused ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused. Kõige enam kasvas telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning reisiteenuste väliskaubandus. Enim vähenes transporditeenuste eksport ja import. Peamised teenuste ekspordipartnerid 2023. aastal olid Soome, Rootsi ja Saksamaa ning impordipartnerid Saksamaa, Soome ja Leedu.

Graafik