„Makromajanduslik keskkond püsib jätkuvalt habras ja selles keskkonnas on tajuda ettevõtjate ettevaatlikkust investeeringute tegemisel, mistõttu on ka laenunõudlus üsna madal,“ ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Hea uudis on tema sõnul see, et vaatamata majanduslangusele ja tööstustoodangu vähenemisele on tööpuudus kasvanud kardetust vähem ja seetõttu on eraisikute maksevõime olnud oodatust parem. Samuti on eraisikute poolel uue laenu nõudlus püsinud tugevam kui ettevõtete poolel.

Intressikeskkonna oodatavad muutused tulenevad Truu sõnul suuresti eurotsooni inflatsiooniootusest. Inflatsioon on langutrendis, aga mitte veel päris sellel tasemele, mis on Euroopa Keskpanga eesmärk. Selles olukorras on ebaselge, millal Euroopa Keskpank intresse langetama asub, aga analüütikud ja turuosalised ootavad, et see käesoleval aastal kindlasti juhtub. Selle ootuse tõttu on mõnevõrra juba langenud ka hoiuste intressitasemed.

Veebruaris toetus Coop Panga laenuportfelli kasv suuresti kodulaenude ja liisingu edukale uusmüügile, märkis Truu. „Õpetajad on alates aasta algusest Coop Panga pakutud soodustingimustel kodulaenu hästi vastu võtnud. Selleks, et julgustada ka teisi kodumaisest pangast laenu taotlema, on pank otsustanud kampaania korras maksta kodulaenulepingu sõlmijatele kinni suurema osa laenuga seotud lisakuludest. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 15%.“

„Kuna laenuportfelli kasv oli veebruaris tagasihoidlik, andis see võimaluse maksta tagasi rahvusvahelise Raisini platvormi kaudu kaasatud hoiuseid, mille tulemusena hoiuste portfell kahanes. Hoiuste mahu vähenemine oli teadlikult juhitud ja panga likviidsusnäitajad on heal tasemel. Panga hoiuste portfell on aastaga kasvanud 14%,“ lisas Truu.

Veebruaris laiendas Coop Pank juba möödunud aasta lõpus alanud koostööd pensioniühistuga Tuleva ja nüüd vahendab pank oma klientidele võimalust liituda nii Tuleva teise kui ka kolmanda samba pensionifondidega. Järjest atraktiivsemaks muutuv tootevalik ja võimalused toovad Truu sõnul pangale järjepidevalt juurde uusi kliente.

„Panga tulemusi mõjutas muu hulgas ka tavapärasest lühem kuu, mis avaldab mõju intressituludele. Veebruaris teenis Coop Pank 2,6 miljonit eurot puhaskasumit, omakapitali tootlus oli 17,5% ja kulu-tulu suhe 49%,“ lisas Truu.

Coop Panga 2024. aasta veebruarikuu majandustulemused:

  • Panga klientide arv kasvas veebruaris 2100 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1500 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 187 100-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 82 600-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 23%.

  • Panga klientide hoiuste maht kahanes veebruaris 26 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,72 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kahanesid 14 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 1 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 13 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 14%.

  • Panga laenuportfell kasvas veebruaris 7 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,52 miljardi euroni. Ärilaenud kahanesid 4 miljonit eurot, kodulaenud kasvasid 8 miljonit eurot, liising kasvas 3 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimise portfell püsis veebruaris samal tasemel kui see oli jaanuaris. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 15%.

  • Veebruaris tehti laenude allahindluseid 0,3 miljoni euro ulatuses.

  • Võrreldes möödunud aasta kahe esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 8% ja tegevuskulud 25%.

  • Pank teenis veebruaris 2,6 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kahe esimese kuuga on pank teeninud kokku 5,6 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 4% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

  • Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 17,5%, kulu-tulu suhe 49%.