“Uuenenud energiaarvutused annavad parema ülevaate hoone tegelikust energiakasutusest. Hooneid saab paremini projekteerida, arvestades kuumalaineid ja muutunud kliimatingimusi. Kinnisvara ostes aitab see täpsemalt hinnata hoone energia- ja tulevikus ka näiteks jahutusvajadust ning selleks vajalikke kulutusi,” sõnas kliimaminister Kristen Michal. 

Hoonete kliimakindluse suurendamiseks asendatakse energiaarvutustes varasemad baasaasta kliimaandmed uutega, arvestades vahemiku 1970–2000 asemel perioodi 1990–2020. Uuendatud andmed kajastavad viimaste kümnendite temperatuuritõusu ja sagenenud kuumalaineid. See toob selgemini esile hoone jahutusvajaduse ja aitab juba projekteerimisfaasis planeerida sobivaid passiivseid ja aktiivseid jahutuslahendusi, tagades seeläbi hea sisekliima. Uuendatud kliimaandmetega saab tutvuda Kliimaministeeriumi kodulehel

Uuenevad energiamärgiste skaalad

Lisaks muutuvad kütte ja jahutuse seadeväärtused. Erinevatel hoonetüüpidel arvestatakse kütmise seadeväärtuseks senise 21 °C asemel 21,5 °C. Väikeelamu, kasarmu ning püstitatava korterelamu jahutuse seadeväärtus langeb 27 °C pealt 26 °C-le. Eesmärk on viia energiaarvutuses kasutatav temperatuur paremasse vastavusse hoonete tegeliku toatemperatuuriga. 

Päikeseelektri arvutamiseks võetakse kasutusele veebipõhine lihtsustatud kalkulaator, mis asendab seni kasutusel olnud ebatäpsed tabeliväärtused ning vastab kaasaegsete päikeseelektrisüsteemide võimalustele. Uus kalkulaator on oluliselt täpsem, võimaldades arvutada tunnipõhiselt elektrienergia toodangut, salvestust, kasutust ja ka eksporditava elektrienergia kogust, juhtides aku kasutust omatarbe osakaalu maksimeerimiseks. Kalkulaator asub Kliimaministeeriumi kodulehel

Samuti uuenevad energiamärgiste skaalad. Eestis seni kehtinud energiatõhususe klasside skaala A-st H-ni asendub uue skaalaga A-st G-ni. Energiamärgiste skaalat uuendatakse kogu Euroopa Liidus.  

“Aastatepikkuse praktika põhjal on selgunud hoonete energiatarbimises muutunud või arvestamata jäänud komponente, nagu näiteks sooja vee ringlus- ja jaotuskaod, üleminek LED-valgustitele, elektrilise põrandkütte mõju, vajadus edendada passiivseid jahutuslahendusi jpm. Mida paremini suudame neid tingimusi arvutustes ette näha, seda usaldusväärsemad on hoonete energiamärgised,” selgitas Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri Ivo Jaanisoo. 

Samuti on asekantsleri sõnul välja töötatud ja uuendatud erinevaid abivahendeid, nagu näiteks väikeelamu kalkulaator, mis asub Kliimaministeeriumi kodulehel

Muudatused on välja töötatud riigihanke korras koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja jõustuvad 1. märtsil 2025. Kokku puudutavad muudatused kolme määrust: „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“, „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” ja „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele”.

Tagamaks hoonete energiatõhususe miinimumnõuete ajakohasus, tuleb neid Euroopa Liidus iga viie aasta järel uuendada vastavalt hoonete energiatõhususe direktiivile.