2022. aasta detsembris sõlmis Soomes Rymättyläs elav abielupaar Fortumiga elektrilepingu. Neile pakuti kahte erinevat lepingut. Ühe puhul oli hind seotud elektribörsi ja selle hinnakõikumistega, teisel juhul oli tegemist tähtajalise lepinguga, millel oli fikseeritud hind.

Paar valis viimase variandi, kuna elektrihinna prognoosid olid 2022. aasta sügisel märkimisväärselt tõusnud. Talvekuude elektriarved olid oluliselt kõrgemad kui varem. Kahe kuu elektriarve oli vanapaaril 1000 eurot. Olukord elektriturul stabiliseerus ja ka hinnad, kuid Rymättyläs elava abielupaari elektriarved olid endiselt sama kõrged.