„Siiralt loodan, et tööandjapension, mille loomist on Eestis oodatud juba kaks aastakümmet ja mis aitaks Eestist pensionivaesuse tulevikus välja juurida, ei takerduks täna riigieelarve lühiajaliste rahastusprobleemide keerisesse nii, et pikaajaliselt väga hea ja õige otsus jääks tegemat,“ ütles Joek Kukemelk, kes on FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juht ning LHV Varahalduse liige.

Küsimuseks on, milliseks see kujuneb, sest huvigruppide nägemused on erinevad.