Andmekaitse inspektsioon on transpordiametilt välja nõudnud arvud, mis näitavad, mitu päringut on parkimise ja inkassoga tegelevad ettevõtted 2022. ja 2023. aastal liiklusregistrist andmete saamiseks teinud. Need arvud on inspektsiooni hinnangul niivõrd suured, et on tekkinud kahtlus, kas kõik päringud on ikka parkimistrahvidega seotud ja õigustatud.

Sõiduki ja selle omaniku andmed on kantud liiklusregistrisse. Üldiselt on liiklusregistri andmed avalikud, välja arvatud: