EL on otsustanud senist biokütuste kasutuselevõtu eesmärki 2030. aastaks kaks korda suurendada. Eestile tähendab see, et biokütuste osakaal peab suurenema neli korda. See toob kütusemüüjatele kaasa hulga probleeme.

Transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista-Maria Alas sõnab, et Eestile on antud valik, kas täita pandud kohustust müüdavates kütustes (nt HVO, biometaan, elekter) taastuvate kütuste osakaalu suurendades või vähendades kasvuhoonegaaside heidet. Sama kohustus kehtib kõikidele EL-i riikidele.