Uuringu põhjal on 6% Eesti inimestest väga raske katta olemasolevaid kohustusi ning vaid 3% uuringus osalejatest väitis, et hilineb aeg-ajalt igakuiste laenu- või liisingumaksete tasumisega. Veerandil eestimaalastest ei ole laenu ega liisingut ja 66% saavad hetkel kohustuste katmisega hakkama. Sealjuures leidis 17% kaasmaalastest, et raskused võivad tekkida lähitulevikus.

„Nii uuringu tulemused kui ka panga laenuportfelli võlgnevuste madal tase näitavad, et inimesed saavad majanduslikult keerulisemas ja kõrgete intressimääradega keskkonnas kohustustega hakkama. Seda toetas ka eelmisel aastal ligi 10-protsendiline palgakasv, mis aitas laenuvõtjatel suurenenud laenumaksetega paremini toime tulla. Oma roll on olnud siinkohal pankadel, kes on laene väljastades arvestanud erinevate riskidega, sealhulgas ka euribori tõusuga,“ selgitas SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

Ühtlasi selgus uuringust, et eluasemekuludel ja muudatustel laenu maksetingimustes ei ole olnud eestimaalaste rahalise olukorra halvenemisele niivõrd suurt rolli – seda tõid esile vastavalt 37% ja 22% vastanutest. Enim on Eesti elanike finantsolukorda mõjutanud toiduainete ja esmatarbekaupade hinnatõus.

Huvi kodulaenude vastu on taas tõusuteel

Hallangu sõnul on tänavu aasta alguses klientide huvi kodulaenude vastu kasvanud. „Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on taotluste arv kasvanud ligi viiendiku võrra. Selle üheks põhjuseks võib olla üldine ootus, et Euroopa Keskpank hakkab tänavu intressimäärasid langetama ehk klientidel on lootus soodsamale laenule,“ selgitas Hallang.

Hallang lisas, et inimesed tunnetavad oma rahalisi võimalusi võrdlemisi hästi ning ei pruugi panka taotlust teha, kui tajuvad, et nende sissetulek on liiga väike. Tema sõnul on üsna levinud, et enne laenu taotluse esitamist testitakse oma laenuvõimekust, näiteks kasutades selleks panga kodulehel olevat maksevõime kalkulaatorit või laenunõustamise teenust. „Uuringu tulemused näitavad, et viiendik vastanutest tahaks lähiaastatel oma eluaset muuta, kuid nad ei saa seda endale lubada, sest nende sissetulek ei võimalda laenu võtta või puudub vajalik sissemakse.“

SEB korraldatud uuring toimus 2023. aasta detsembris ning uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Uuringus osales 1000 Eestis elavat inimest vanuses 18-74 aastat.