Aasta tagasi jõustas Euroopa Liit reeglid, mis peavad aitama saavutada selle, et ühiskonna toimimiseks hädavajalikud teenused oleksid tagatud kogu aeg: sõjaseisukord, torm, pandeemia või kasvõi küberrünnak ei tohi neid peatada. Nüüd on jäänud seitse kuud, et ka Eestis need reeglid jõustada: hiljemalt 18. oktoobriks peavad meil olema uued reeglid kasutusel. Vastasel korral ootab meid tavapärane Euroopa Liidu rikkumismenetlus, mis võib päädida minimaalselt 211 000-eurose trahviga.

Elutähtsat teenust osutavad ettevõtted ei ole Eesti jaoks midagi uut. Hädaolukorra seaduse järgi on meil 14 elutähtsat teenust ja neid osutab praegu 107 ettevõtet. Uute reeglite tõttu lisandub aga kuus elutähtsat teenust ja hinnangute järgi 322 ettevõtet, avaldab hädaolukorra seaduse muudatust ettevalmistava riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo nõunik Galina Danilišina. Elutähtsate teenustena lisanduvad lennuväljade, aeronavigatsiooniteenuse, avaliku raudtee, sadamate ja tervishoiuteenuse toimimine ning ravimite ja toiduga varustamine.