Muutusi taotletakse seoses 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal.

Fond soovib, et tänavuseks aastaks langetataks võlateenistuse kattekordaja kinnitust ehk et investorid oleksid nõus tänavu kattekordajaga, mis on suurem kui 0,85 (esialgsetes tingimustes 1,10 -toim). See tähendab sisuliselt, et tänavu võiksid investorid olla nõus olukorraga, mil kinnisvarafondi sissetulek pole võla teenindamiseks piisav. Alates 2025. aasta algusest tõuseks kattekordaja tagasi prospektis ette nähtud tasemeni ehk 1,20 punktini.

Lisaks palub fond pikendada kohustusliku ennetähtaegse lunastamise lõpuleviimise tähtaega ning sellega seotud tingimusi.

Muutmise eest pakub fond investoritele kokku muutmistasu kogusummas 80 000 eurot.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamises osaleksid investorid, kellele kuulub võlakirju vähemalt 55% ulatuses võlakirjade kogu nominaalväärtusest ning otsuse poolt hääletavad Investorid, kellele kuulub kokku vähemalt 2/3 hääletuses osalenud võlakirjadest.

Baltic Horizon Fundi aktsia on viimase ühe aastaga langenud 47% ning maksab 0,3 eurot.