Eesti lennundus jätkas 2023. aastal koroonaviirusest taastumist ja tavapäraste tegevuste juurde naasmist. „Lennuliikluse mahud suurenesid, Eesti lennuettevõtjate lendude arv kasvas 2022. aastaga võrreldes ligi kümme protsenti ja ületas 51 900 lennu piiri,“ märkis Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe.

2023. aasta suvel oli liikluse tase Euroopas umbes 93% pandeemiaeelsest tasemest, mis näitab lennundussektori võimet taastuda, selle vastupidavust ja kohanemisvõimet ning viitab, et kodanikel on endiselt suur soov reisida lennukiga, mis on endiselt kõige ohutum transpordiliik

„Positiivsena võib välja tuua, et 2023. aastal kasvas juhtumite raportite arv oluliselt. Aasta jooksul registreeriti ECCAIRS 2 andmebaasis 2079 juhtumit,“ lisas Salumäe. „Hea on näha, et raporteerimise kultuur üha paraneb, mis aitab oluliselt kaasa ohutuse suurendamisele.“

Võrreldes 2022. aastaga oli kasv ligi neljandiku võrra (23%). Selle peamisteks põhjusteks on kasvav lennuliikluse maht, sh ka lisandunud lennuettevõte (AOC) ja paranenud raporteerimiskultuur.

Eesti lennundusohutuskokkuvõte annab ülevaate lennunduse ja lennuliikluse hetkeseisust ning toob välja lennuliikluse ja juhtumite statistika. Samuti see kirjeldab olukorda mehitamata õhusõidukite käitamise ja liikluse korraldamise ning järeltegevuste kohta.

Transpordiamet peab oma tegevustes oluliseks eelkõige ohutuse tagamist, keskkonna kaitsmist ja jätkusuutlikkust, mille saavutame eesmärgistatud ja riskipõhise järelevalve ning ennetavate tegevuste kaudu, mis on oluline kindlustamaks vastavust siseriiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.