Aasta tagasi ehk 2023. aasta alguses prognoosis globaalset majanduslangust ca 50% Balti riikide tippjuhtidest, 62% Eesti tippjuhtidest prognoosis Eestis majanduslangust, Lätis oli oma riigis majanduslangust prognoosivate tippjuhtide osakaal 63% ja Leedus 40%. Aastatagune küsitlus oli ka küsitluste ajaloo seni kõige pessimistlikumate tulemustega. Tagasivaates võib kinnitada, et 62% Eesti tippjuhtidest oli õigus: Statistikaameti andmeil vähenes Eesti majanduse maht (SKP) 2023. aastal 3%.

Enim teeb Eesti tippjuhtidele 2024. aasta küsitluse põhjal muret valitsuse tegevus. Kõikide valdkondade puhul peale riigikaitse pidas valitsuse tegevusi vähemalt küllaltki tõhusaks vähem kui 11% Eesti tippjuhtidest, mis on ka viimaste aastate kõige nõrgem tulemus. Aastaga on tippjuhtide jaoks langenud riigikaitse ja riikliku julgeoleku olulisus, selle asemel peetakse kõige olulisemaks teemaks konkurentsivõimelise maksukeskkonna hoidmist ja loomist ning riigihalduse kulude vähendamist.

Tulevikku vaadates ollakse Eestis peamiselt mures õiguslike ja regulatiivsete muudatuste (65%), küberrünnakute mõju (48%) ning turu ebakorrapärasustest tingitud riskide (47%) üle.

Enda ettevõtte tulude prognoosi osas järgneva 12 kuu vaates on Eesti tippjuhid üsna samal arvamusel kui aasta tagasi: 45% loodab tulu kasvatada, 35% leiab, et see jääb samaks ja 20% arvab, et tulu kahaneb. Lätis on aga perspektiiv võrreldes aastatagusega 9 protsendipunkti võrra pessimistlikum: 37% tippjuhte arvab, et ettevõtte tulu kasvab. Aasta tagasi oli see näitaja 46%, ehk peaaegu võrdne Eestiga. Leedus ollakse tulu kasvamise koha pealt kolmest Balti riigist kõige optimistlikumad: sel aastal loodab oma ettevõtte tulu suurenemisele 49% tippjuhtidest. Siiski on see tulemus mõnevõrra pessimistlikum võrreldes aastatagusega, mil ettevõtte tulu suurenemist prognoosis 54% Leedu tippjuhtidest.

PwC globaalses tippjuhtide uuringus hindas 70% tippjuhtidest, et generatiivne tehisintellekt muudab järgmise kolme aasta jooksul nende ettevõtete tegevust, sealhulgas tekitab vajaduse töötajatele uute oskuste loomiseks.

Tegemist on juba 27. üleilmse tippjuhtide uuringuga (’PwC Global CEO Survey’).

Maailma ühe esinduslikuima ja pikaealisima ettevõtlusvaldkonna uuringu käigus küsitleti seekord 4 702 tippjuhti enam kui 80st riigist. Globaalse uuringu raames läbi viidavale Baltikumi tippjuhtide uuringule vastas tänavu ligi 390 tippjuhti, neist 184 Eestist.