SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang tõi välja, et kodulaenu summa sõltub kliendi maksevõimest, sealhulgas sissetulekust, ülalpeetavate arvust ja olemasolevatest kohustustest ning tagatise väärtusest. Soovituslikult võiksid Hallangi sõnul kõikide laenukohustuste igakuised maksed moodustada sissetulekust maksimaalselt 40-50%.

„Oluline on, et peale laenumaksete tasumist jääb kliendil piisavalt rahalisi vahendeid ka teiste igapäevaste elamiskulude katmiseks, näiteks kommunaalkulud, toit, riided ja transport,“ rõhutas Hallang. Laenu taotlemise tingimused on samad, sõltumata, kas laenu taotleb üks või kaks inimest. Maksevõimes võtab SEB mõlemal puhul arvesse ülalpeetavatega seotud kulusid, mis mõjutab mõnevõrra laenusumma suurust. Sealjuures puudub minimaalse sissetuleku nõue.