Praegu teenisid nad samal ametipostil 8318 eurot. Rahandusministeeriumi andmetel tõuseb sel aastal enamiku kõrgemate teenistujate palk 5,3%, indeksväärtusega 1,053. Seaduse muutmise tulemusel tõuseb kõrgemate riigiteenijate ametipalk tänavu eri suurusjärgus.

Väiksema indeksi alusel (1,053) kujunevad peaministri, ministrite, riigikohtu liikmete, riigi peaprokuröri, riigisekretäri, kohtunike, riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palgad.

Täisindeksi järgi (1,106) arvutatakse riigikogu liikmete, presidendi, riigikohtu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja Eesti Panga nõukogu liikmete palk.

Peaminister Kaja Kallase palk tõuseb uue, ent ajutise süsteemi järgi 8759,05 euroni.

Ministeeriumi sõnul tegu tagasihoidliku palgatõusuga

Riigikogu aseesimees, riigikogu komisjoni ja fraktsiooni esimees, riigikontrolör ja õiguskantsler hakkavad teenima 7891,93 eurot kuus. Riigikohtu liikme, riigi peaprokuröri, ministri ja riigisekretäri palk tõuseb 7445,19 euroni.

Riigikogu liikme palk on alates 1. aprillist 5979,95 eurot. Eesti Panga esimees hakkab teenima 3219 eurot kuus, panga nõukogu liige aga 2299 eurot. Riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik hakkavad aprillist saama palka 4817,48 eurot.

Rahandusministeeriumi sõnul on tegu siiski tagasihoidlikuma palgatõusuga, kui algul planeeriti. Rahandusministri Mart Võrklaev ütles, et riigisüsteemi oma panus on kokkuhoiutingimustes loomulik ja palgakasvu pidurdamine vajalik samm. „See on ühine solidaarsuskokkulepe, mille tulemusena palk tõuseb aeglasemas tempos,“ märkis minister.

„Tegu on ühe kokkuhoiumeetmega teiste hulgas, mis peaks nelja aasta peale tooma 21 miljonit eurot säästu,“ lisas Võrklaev.

Valitsuse ettepanekul rakendatakse erisugust indekseerimist neljal järjestikusel aastal – erinevus kehtib 2028. aasta 31. märtsini, kui taastub senine ametipalkade arvutamise kord.