Meest süüdistati Kesk-Soome ringkonnakohtus kahju tekitamises ja ametnikule vastuhakkamises. Süüdistuse kohaselt hävitas 24-aastane üürnik Jyväskyläs Palokas korteri siseuksed, aknad, köögi- ja vannitoamööbli ning muu vara. Korterit omava üüribüroo hinnangul tekitati teoga kahju umbes 3600 eurot.

Politsei pidas mehe kinni, kui ta korterist väljus. Mees püüdis vahistamisel vastupanu osutada, mistõttu oli politsei sunnitud kasutama vastavaid meetmeid tema ohjeldamiseks. Kohtus tunnistas mees nii süüdistust kui ka tekitatud kahju suurust.

Kohus leidis, et mees on süüdi kuritegudes, mille eest prokurör tema karistamist nõudis. Nimetatud kuritegude eest pidas kohus piisavaks karistuseks rahatrahvi.

Ringkonnakohus karistas praegu 26-aastast meest kahju tekitamise ja ametnikule vastuhakkamise eest 60-päevase rahalise karistusega. Abikaasa sissetulekuga makstakse 360 ​​eurot. Lisaks mõisteti mehelt rendifirmalt välja kokku ligikaudu 3600 eurot mööbli vahetuse ja remondikulude eest. Kohtuotsus ei ole lõplik.