Tele2 Eesti IT turvaspetsialisti Triin Paltsi sõnul on taolised kõned tavaliselt osa sotsiaalse manipuleerimise strateegiast, mille eesmärk on sundida ohvrit tegutsema kiirustades ja hirmu tundes, et ta ei jõuaks olukorda rahulikult analüüsida ega teenusepakkujaga ühendust võtta.

„Rõhutame, et tegemist on pettusega ning soovitame sellisel juhul kõne kiirelt lõpetada. Mõnel juhul küsitakse kõnes ka isikuandmeid või palutakse kliendil alla laadida tundmatu rakendus, mille näol oli arvatavasti tegemist nuhktarkvaraga. Tele2 taolisi kõnesid kindlasti ei tee, ega oma klientide isikuandmeid telefoni teel ei küsi,“ rõhutas Palts.

Mida teha petukõne korral:

  • Ärge kunagi jagage helistajale isiklikku teavet, eriti paroole, pangakonto andmeid või isikukoodi.

  • Kontrollige helistaja identiteeti: Kui ta väidab end olevat teie teenusepakkuja esindaja, paluge temalt teavet, mida ainult teie ja teie teenusepakkuja võiksite teada. Seejärel lõpetage kõne ja võtke ühendust oma teenusepakkujaga ametliku kontakti kaudu, et teavitada neid kõnest ja kontrollida selle paikapidavust.

  • Hoiatage teisi: Kui tuvastate petuskeemi, hoiatage selle eest teisi, postitades sotsiaalmeedias või rääkides sõpradele ja perele. See aitab vähendada pettuse ohvreid.

  • Oluline on meeles pidada, et ametlikud teenusepakkujad ei palu kunagi kiireloomuliste toimingute tegemist ega isikliku teabe jagamist telefoni teel!