„Tanklad peavad laskma tankureid kord aastas taadelda. Taatluse käigus kontrollitakse nii mõõtesüsteemi komplektsust, märgistust kui ka kõikide muude mõõtmisega seotud funktsioonide toimimist. Kõige olulisem on loomulikult mõõtmiskatse,“ kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Kontrolliti bensiini 95 ja diislikütuse mõõtmist kahel kogusel: esiteks tankuri minimaalne mõõdetav kogus sõltuvalt tankurist kas 2 või 5 liitrit ning teiseks koguseks oli 50 liitrit. Tankurite lubatud mõõteviga taatlusel on 0,5% mõõdetud kogusest. Seega 50 liitri tankimisel võib tankur eksida kuni 250 ml, mille maksumus on tänaste hindade juures ca 40 senti.

Leidus tankureid, mis mõõtsid minimaalse mõõdetava koguse korral kliendi kahjuks ja 50 liitri korral kliendi kasuks ning vastupidi. Kõige täpsem tankur oli seekord Rae vallas.

Graafik

Kontrollmõõtmisteks valis TTJA juhuslikult 52 tanklat. Kontroll viidi läbi kõikides suuremates tanklakettides. Nõuetele mittevastavate tankurite puudused on tänaseks kõrvaldatud.