Mõlemad investeeringud on seotud meretuuleparkide arendusega: ehituses olev kai saab olema Baltimaades esimene, mis võimaldab vastu võtta aluseid, mida on vaja meretuuleparkide ehituseks. Selle kõrval on mõtteis ehitada mitmekümne miljoni euro eest meretuuleparkide teenindamiseks mõeldud laev.

Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman näeb, et sadamafirmal on võimalus taastuvenergia plaanidest võita just seetõttu, et Läänemere piirkonnas on võimalikke meretuulepargi arendusprojekte n-ö torus üle saja miljardi euro ulatuses, kuid toetavat infrastruktuuri Taanist ja Saksamaast ida ja kirde poole napib.