„Rail Balticu jaoks oleme omandanud 487 kinnisasja, millest eraomandis on 465 kinnisasja. Rahas oleme omandanud 393 kinnisasja, mille eest on riik valdavas osas Euroopa Liidu vahenditest tasunud u 15 miljonit eurot,“ ütles maa-ameti peadirektori asetäitja Maritta Mägi.

Ta märkis, et väiksemad võõrandamistasud on makstud