Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud eelnõu, mis sisaldab mitmeid olulisi tarbijakaitseseaduse muudatusi seoses tarbijavaidluste lahendamisega. Näiteks on edaspidi tarbijavaidluste komisjoni otsuse täitmine kohustuslik ja otsuse sundtäitmiseks on võimalik pöörduda kohtutäituri poole.

MKM-i ettevõtlusosakonna tarbijakaitsenõuniku Mari-Liis Aasi sõnul ei too eelnõuga ettenähtud muudatuste jõustumine kauplejatele kaasa karistusi, vaid annab tarbijale võimaluse pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks, kui kaupleja ei täida tarbija kasuks tehtud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Nii saab kohtutäitur edaspidi nõuda summa (nt kingade või elektroonika eest) otse kauplejalt välja.