Suures osas on kõik jäätmekogumisega seotud reeglid kohaliku omavalitsuse otsustada. Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Helen Akenpärg sõnab, et kohalik omavalitsus peab tagama, et elanikud, ettevõtted ja asutused on liidetud korraldatud jäätmeveoga. „See, mida peab tekkekohas liigiti koguma, on täpsemalt kirjas kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas ja võib piirkonniti veidi erineda,“ selgitab ta.

Lisaks on erinev see, milliste jäätmeliikide äravedu on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud. Küll aga toob Akenpärg välja, et alates sellest aastast peavad kõik (eramajad, ärihooned, kortermajad) tekkekohal liigiti koguma biojäätmeid. „Biojäätmeid tohib võimaluse olemasolul ka tekkekohal kompostida, kui täidetakse kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid,“ ütleb ta.