Tartu maakohus leidis kolmapäeval menetlusosalistele saadetud otsuses, et ettevõtte süü ei ole suur, raskendavad asjaolud puuduvad ning sellest tulenevalt on kohtu hinnangul põhjendatud väiksem trahvimäär. Seetõttu vähendas kohus Olerexile määratud 8 miljoni euro suuruse trahvisumma 1 miljoni euroni.

Olerexi esindava vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul tutvub ettevõte põhjalikult kohtuotsuse sisuga, kuid kaebab selle tõenäoliselt edasi, kuna kohtuotsuses kirjeldatud asjaolusid arvestades on karistus jätkuvalt ebaproportsionaalselt suur ega ole kooskõlas kohtu enda põhistustega.

„Trahvisumma nii oluline vähendamine esimese astme kohtus näitab ka ilmekalt, kui ilmselgelt põhjendamatu ja ebaproportsionaalne oli Keskkonnaameti trahviotsus. Samas ei saa tuvastatud rikkumise marginaalsust silmas pidades lugeda põhjendatuks ka maakohtu poolt määratud karistust. Usun, et siin on ka Riigikohtu jaoks veel ruumi korrektuuride tegemiseks,“ lausus Nääs.

Olerex vaidlustas eelmise aasta detsembris Keskkonnaameti otsuse, millega amet trahvis kütusemüüjat vedelkütuse seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse väidetava rikkumise eest kaheksa miljoni euroga. Jaanuaris palus Keskkonnaamet pärast Olerexi seisukohtadega tutvumist kohtule saadetud kirjas tühistada karistamise vedelkütuse seaduse alusel, sest selleks nõutavad eeldused on täitmata. Keskkonnaamet soovis kohtumenetluse jätkumist ainult atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel esineva väidetava rikkumise osas, kuid jättis vaatamata väärteootsuse sisust suure osa ära kukkumisele trahvisumma muutmata.

Väärteomenetlus puudutab olukorda, kui AS Olerex soetas 2022. aasta lõpus biokütuse nõude täitmiseks kütust koos sertifikaatidega, mis on rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifitseerimissüsteemi (ISCC) andmebaasis registreeritud, müüjaks rahvusvaheline megakorporatsioon Trafigura. Keskkonnaameti hinnangul ei olnud kõnealused sertifikaadid aga biokütuse kohustuse täitmiseks Eestis sobilikud.

Olerex on kinnitanud, et ei saavutanud nimetatud tehinguga mingit rahalist kasu, sest ettevõte tegi kütuse ja sertifikaatide omandamiseks märkimisväärseid lisakulutusi. Olerexi eesmärk oli täita seadusega sätestatud kohustus ja mingeid ärilisi eeliseid Olerex oma tegutsemisega ei saanud.

Keskkonnaamet: trahv näitab rikkumise raskust

„Miljon eurot on ilmselt Eesti kõigi aegade suurim väärteo eest mõistetud trahv ja see näitab ilmekalt rikkumise raskust,“ sõnas keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu. Ta lisas, et keskkonnahoiuks paika pandud reeglite rikkumine peabki saastajale kalliks maksma minema. Kohus nõustus keskkonnaameti väärteo otsusega karistada ettevõtet atmosfääriõhu seaduse rikkumise eest ning määras trahvisumma, mis moodustab umbes ühe kuuendiku Olerexi aastakasumist.

Avarsalu tõi välja, et lisaks miljonitrahvile on ettevõttel juba tulnud maksta 12 000 eurot eelmise rikkumise eest. „Kõige tõsisem menetlus – kriminaalasi valeandmete esitamise eest– on aga alles pooleli.“