„Ekspertiis kinnitas, et pudel sisaldas ainult vett, lisaaineid ei leitud. Ka videokaamera salvestus näitab, et mees ei süstinud midagi pudelisse, vaid vastupidi, tõmbas vett süstlaga,“ kommenteeris Ida-Harjumaa politseijaoskonna menetlusosakonna juhataja Inna Toater.

Mehe isik on kindlaks tehtud ja ta on politsei poolt üle kuulatud. Ka süüdistatav kinnitas, et ei süstinud pudelisse mingeid aineid. „Meil ei ole põhjust kahtlustada, et ta oleks enne seda juhtumit kunagi varem kaupluses kaupa samamoodi kahjustanud. Klientidele ohtu ei ole,“ kinnitas Toater.

Mehe suhtes on algatatud väärteomenetlus ja teda ootab kuni 1200 euro suurune trahv.