1. oktoobril 2017. aastal moodustati Luminor Bank, kui jõudis lõpule DNB ja Nordea Balti üksuste liitumine. Kuna varem olid Nordea hoiused tagatud Rootsi tagatisskeemi kaudu, aga Luminor registreeriti Eestis, siis hakkas hoiuseid tagama Eesti tagatisfond. Euroopa Liidu õigus aga lubab (direktiiv 2014/49) viimase 12 kuu jooksul tagatisfondi tehtud osamaksed üle kanda, kui krediidiasutus lõpetab ühe hoiuste tagamise skeemi liikmeks oleku ja ühineb teise hoiuste tagamise skeemiga.

„Seega Eesti hinnangul peaks Rootsi tagatisfond viimase 12 kuu osamaksed meile üle kandma (suurusjärgus u 500 000 eurot - toim). Kuna Rootsi väidab, et viimase 12 kuu jooksul sissemakseid ei tehtud, siis ei ole neil ka midagi üle kanda. Eesti tagatisfond pöördus Rootsi kohtusse, aga sai sealt kõikides kohtuastmetes kaotuse,“ selgitas välisministeeriumi kõneisik.