Ettevõtjaid koondavad organisatsioonid on loonud esialgu üsna bürokraatliku sisuga majandusleppe, mil nimeks „Ambitsioon on valik“.

Leppe eesmärkides on välja toodud, et projekti tulemina peaks kasvama majandus, selhulgas erinevate innovatsiooniinvesteeringute ja ekspordi mahud. Lisaks peaksid tänu leppele paranema riigisiseste protsesside efektiivsus ja ettevõtete juhtimiskvaliteet.