2020. aastal kinnitas Eesti valitsus hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia. Sellega võeti eesmärgiks 30 aasta jooksul rekonstrueerida kõik enne 2000. aastat ehitatud majad vähemalt C-energiaklassi. Aasta hiljem uurisid Tallinna tehnikaülikooli teadlased, kuidas ärikinnisvara omanikud tegelikult oma maju renoveerivad. Selgus, et kaks kolmandikku renoveeritud ärihooneid jäi C-energiaklassist siiski kaugele. Seega oli energiatõhusus paranenud marginaalselt.

Selline tulemus vastas ka renoveerimisse panustatud raha hulgale. Uuringusse kaasatud hoonete keskmine renoveerimismaksumus oli 10 eurot ruutmeetri kohta. Maja C-energiaklassi nõuetele vastavaks renoveerimise maksumus peaks aga olema suurusjärgus 130–150 eurot/m2, märkisid teadlased.