Lidl Eesti ja Lidl Läti personaliosakonna juhi Liina Kippasto sõnul on Lidl valdkonnas teerajaja, näidates eeskuju nii jaekaubanduses kui ka teistes valdkondades tegutsevatele ettevõtetele.

„Soovime tõsta veelgi meie atraktiivsust tööturul ja äratada usaldust Lidli kui tööandja vastu. Töötasu avaldamine võimaldab tõhustada värbamisprotsessi, aga ka suurendada meie palkade läbipaistvust töötajate seas. Meil on paigas palgastruktuur, mis tagab võrdse töötasu samal tasemel töötavatele inimestele ja ennetab seeläbi ka soolist palgalõhet,“ lisas Kippasto. Alates Eesti turule jõudmisest on ettevõte avalikustanud poetöötajate töötasu ja pakkunud jaekaubanduses keskmisest kõrgemat palka.