Peale selle valmistub komisjon uurima Apple’i uut tasustruktuuri alternatiivsetele rakendustepoodidele ja Amazoni veebipõhise vahendusteenuse järjestamistavasid. Komisjon on kohustanud pääsuvalitsejaid säilitama dokumente, mis võimaldaksid jälgida digiteenuste määrusest tulenevate kohustuste täitmist.

Alphabeti ja Apple’i suunamistingimused

Digiturgude määruse artikli 5 lõike 4 kohaselt peab pääsuvalitseja lubama rakenduste arendajatel suunata tarbijaid tasuta pakkumiste juurde väljaspool pääsuvalitseja enda rakendustepoode. Komisjon kahtleb, kas Alphabeti ja Apple’i meetmed on selle kohustusega täielikult kooskõlas, kuna mõlemad rakendavad mitmesuguseid piiranguid, mis muu hulgas takistavad arendajatel vabalt suhelda, pakkumisi reklaamida ning otselepinguid sõlmida. Selleks kehtestavad nad ka erinevaid tasusid.

Digiturgude määruse artikli 6 lõike 5 kohaselt ei tohi pääsuvalitseja otsingutulemuste järjestamisel eelistada enda pakutavaid teenuseid ja tooteid sarnastele teenustele või toodetele, mida pakub kolmas isik. Komisjon kahtlustab, et Alphabeti meetmed ei pruugi olla selle kohustuse täitmiseks piisavad. Kahtluse kohaselt kuvatakse Google’i otsingutulemusi selliselt, et Google’i vertikaalseid otsinguteenuseid (nt Google Shopping, Google Flights, Google Hotels jne) eelistatakse automaatselt teistele samaväärsetele teenustele.

Apple’i puhul uurib komisjon, kas ettevõte on teinud kõik selleks, et võimaldada lõppkasutajatel hõlpsasti eemaldada tarkvararakendusi iOS-i operatsioonisüsteemist, muuta selle vaikeseadeid ja valida oma telefonis alternatiivseid vaiketeenuseid, näiteks veebilehitsejat või otsingumootorit. Komisjon leiab, et Apple’i meetmed, sealhulgas veebilehitseja valikukuva kujundus, võivad takistada selle õiguse kasutamist. See on vastuolus digiturgude määruse artikli 6 lõikega 3.

Meta nõusolekumudel „Maksa või nõustu“

Komisjon on algatanud menetluse ka Meta vastu, et uurida, kas hiljuti kasutusele võetud mudel nõusoleku küsimiseks Euroopa Liidu kasutajatelt on kooskõlas digiturgude määruse artikli 5 lõikega 2, mille kohaselt peab pääsuvalitseja küsima kasutajalt nõusolekut, kui ta kavatseb tema isikuandmeid eri põhiplatvormiteenustes kombineerida või ristkasutada.

Meta kehtestatud valik ei pruugi pakkuda tegelikku alternatiivi juhuks, kui kasutaja nõusolekut ei anna.

Muud meetmed

Komisjon kogub ka fakte ja teavet, et selgitada, kas Amazon eelistab Amazon Store’is oma kaubamärgiga tooteid, rikkudes sellega digiturgude määruse artikli 6 lõiget 5. Samuti on uurimise all Apple’i uus tasude struktuur ja muud rakendustepoodidele kehtestatud tingimused, mis võivad olla vastuolus digiturgude määruse artikli 6 lõikega 4.

Järgmised sammud

Komisjon kavatseb täna algatatud menetlused lõpule viia 12 kuu jooksul. Pärast uurimist teavitab komisjon asjaomaseid pääsuvalitsejaid oma esialgsetest järeldustest ja selgitab, milliseid meetmeid kavatseb komisjon ise võtta ja mida peaks tegema pääsuvalitsejad, et probleemid lahendada.

Rikkumise tuvastamise korral võib komisjon määrata trahve kuni 10% ulatuses äriühingu ülemaailmsest kogukäibest. Korduva rikkumise korral võivad trahvid ulatuda kuni 20%-ni käibest. Lisaks võib komisjon süstemaatiliste rikkumiste korral võtta parandusmeetmeid, näiteks kohustada pääsuvalitsejat müüma ettevõtet või selle osi või keelata tal omandada süsteemse rikkumisega seotud lisateenuseid.