Tallinna linnavaraamet kuulutas 2021. aastal välja pakkumise Stroomi randa hoonestusõiguse seadmiseks. Hankeid korraldati mitu korda, kuid kõik need luhtusid, sest arhitektuurikonkursil võidu saavutanud HGA arhitektide ja Kino maastikuarhitektide kavandi järgi ei leitud ettevõtjat, kes rannahoone etteantud tingimustel valmis ehitaks. Seetõttu ehitab linn rannaalale hoopis ajutise moodulmaja.

Ajutise hoone kavandamise otsuse tingis esmalt ajakriitilisus, kuna Stroomi rannas hetkel teenindushoone puudub. Rannapark on kasutusel aastaringselt ja vajadus teenindushoone järele on suur.