„Härra Ussi kaasus on huvitav,“ ütleb Nele Grünberg, kes on Euroopa Kohtu menetlustega tegelenud ligi 17 aastat.

Nele Grünberg on Eesti esindaja Euroopa Liidu Kohtus ja töötab välisministeeriumis. Eelmisel aastal töötas kohus ligi 2000 asjaga, millest 700 on eelotsustusmenetlused. Eestil on puude kõigest väikese osaga neist. Teisalt tuleb kõik algatatud kohtuasjad ja tehtud otsused ka siin läbi lugeda, et aru saada, kas Eesti peaks sõna sekka ütlema ning milline oleks otsuste mõju meile. Lisaks on Euroopa Kohtu otsused tähtsad seetõttu, et need mõjutavad kõikide liikmesriikide kohtute edasisi käsitlusi. Peamiselt küsitaksegi Euroopa Kohtust tõlgendust, millel on edaspidi üleliiduline mõju. Nii võib mõni otseselt Eestit puudutav asi mõjutada edaspidi ka Itaalia või Belgia kohtusüsteemi kaasuseid.