Seni on kehtinud arvutamisel kas laenupakkumises toodud intressimäär, millele on lisatud 2 protsendipunkti või aastaintressimäär 6 protsenti. Pangal on olnud kohustus laenuotsuse tegemisel arvestada neist kahest variandist kõrgemat.

Alates 1. aprillist 2-protsendipunktiline lisa aga kaob ning arvutus tuleb teha kas laenupakkumise intressimääraga või 6 protsendiga, sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem.